Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży drewna

Nowe zasady sprzedaży drewna określa Decyzja nr 15/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 30.04.2018 roku w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna i stroiszu oraz ,,Regulamin funkcjonowania procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej’’.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.