Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z przedsiębiorcami

3 kwietnia przedstawiciele Nadleśnictwa Syców spotkali się z odbiorcami surowca drzewnego.

Celem spotkania było przybliżenie problemów związanych z masowym występowaniem kornika ostrozębnego na terenie Nadleśnictwa. Po powitaniu zebranych przez nadleśniczego - Pana Józefa Szymańskiego głos zabrał zastępca – Pan Marcin Dubicki, który przedstawił całokształt zagadnień związanych z biologią i występowaniem kornika oraz jego negatywnym wpływem na jakość pozyskiwanego surowca sosnowego.

W dalszej kolejności, starszy specjalista do spraw sprzedaży - Pan Stefan Kasimir omówił zagadnienia związane ze sprzedażą drewna w I kwartale 2019 r. oraz zasygnalizował problemy związane ze zbytem surowca sosnowego ze śladami sinizny, głównie w odniesieniu do drewna wielkowymiarowego oraz S2B.

Następnie głos zabrał naczelnik wydziału gospodarki drewnem RDLP w Poznaniu - Pan Marcin Pelcner, który szeroko omówił zagadnienia związane ze sprzedażą drewna z uwypukleniem tematyki związanej ze zbywaniem drewna pochodzącego z klęsk żywiołowych.

Kornik ostrozębny (Ips acuminatus) na przestrzeni ostatnich lat stał się groźnym szkodnikiem sosny. Atakuje drzewa osłabione przez suszę. Jego masowe pojawy mają związek ze zmianami klimatu.   Owad przenosi ze sobą zarodniki grzybów. Te z kolei doprowadzają do sinizny - wady z grupy przebarwień, która obniża wartości estetyczne drewna oraz sprawia, że dłużej zachowuje ono wilgotność.