Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych są pomniki przyrody. Są to pojedyncze okazy przyrody ożywionej lub nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, naukowej, historycznej i krajobrazowej. Na terenie Nadleśnictwa Syców zlokalizowanych jest 6 pomników przyrody ożywionej. Są to głównie drzewa pojedyncze oraz grupy drzew. Reprezentowane są tu dwa gatunki: dąb szypułkowy- 5 pozycji oraz lipa drobnolistna- 1 pozycja. Pomniki przyrody nieożywionej reprezentują 2 głazy narzutowe (granity).

Pomnikowy dąb przy siedzibie Leśnictwa Bałdowice. Fot. M.Zapart