Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

„Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych" HCVF oraz „Ekosystemy Reprezentatywne'

W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC na terenie Nadleśnictwa Syców zostały wyznaczone lasy o wysokiej wartości. Obszary te są desygnowane jako „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce (HCVF)". Na obszarach tych działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Do kategorii: HCVF 1 – zaliczono lasy w rezerwatach przyrody oraz ostoje zagrożonych i ginących gatunków, HCVF 3 – ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy oraz siedliska priorytetowe,  HCVF 4 lasy wodochronne i glebochronne,  HCVF 6 – lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności: cmentarze, grodziska, parki po dworskie, pomniki przyrody, arboretum,  mogiły i miejsca pamięci narodowej. Zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki leśnej FSC w Polsce FSC-NSTD-FM-PL w ramach kryterium 6.4, wyznaczono ekosystemy reprezentatywne. Powierzchnie te nie będą objęte zabiegami gospodarczymi, poza niezbędnymi działaniami podnoszącymi walory przyrodnicze służącymi zachowaniu tych ekosystemów.

W  skład stref ochronnych i powierzchni ochronnych oraz „ekosystemów reprezentatywnych", wyznaczone zostały obszary rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, stref ochrony całorocznej  zwierząt, wybrane siedliska przyrodnicze   w stanie B i C, grunty pozostawione do naturalnej sukcesji, kępy ekologiczne, drzewostany zachowawcze i WDN, oraz miejsca występowania gatunków chronionych.

 

Uwagi dotyczące wyznaczonych zgodnie z wymogami posiadanego certyfikatu FSC lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF oraz ekosystemów referencyjnych prosimy kierować na adres : syców@poznan.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej.

Osoba do kontaktu z ramienia nadleśnictwa- Renata Pająk tel.62 782 60 67, e-mail: renata.pajak@poznan.lasy.gov.pl.

Materiały do pobrania


Konferencja ochronna

W dniu 9.07. br na terenie Nadleśnictwa Syców odbyła się konferencja poświęcona zagrożeniom od szkodników owadzich występujących na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tematem przewodnim był kwestia gradacyjnego występowania borecznika sosnowca - owada którego larwy żerujące na igłach sosen rozprzestrzeniły intensywnie się również na terenie sycowskiej jednostki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji w tym : specjaliści od ochrony lasu ze wszystkich nadleśnictw poznańskiej dyrekcji, przedstawiciele merytorycznych wydziałów biura dyrekcji, pracownicy Zakładów Ochrony Lasu z Poznania, Wrocławia, Łodzi, a ponadto specjaliści z Leśnych Zakładów Doświadczalnych z Siemanic oraz z Murowanej Gośliny. Podczas spotkania omawiano wielorakie zagadnienia. Na samym początku zastępca nadleśniczego mgr inż. Marian Wesoły zaprezentował walory przyrodnicze Nadleśnictwa Syców oraz nakreślił bieżące rozpoznanie od zagrożeń powodowanych przez borecznika sosnowca. Następnie Pani inż. Małgorzata Stachowiak – kierownik Zakładu Ochrony Lasu w Łopuchówku (RDLP Poznań) dokonała analizy prognoz tego szkodnika przeprowadzonej na podstawie badań w całej poznańskiej dyrekcji. W prezentacji zwrócono uwagę na konieczność poprawienia skuteczności określania tzw. pól zabiegowych w sytuacji powietrznych oprysków preparatami chemicznymi. Mgr inż. Mirosław Maciąg omówił prognozy zagrożenia dla całej dyrekcji oraz przedstawił bieżące dane z zakresu siły populacyjnej borecznika pierwszej generacji. Następnie przedstawił problem gradacyjnego występowania borecznika na przestrzeni lat ubiegłych. Kolega dr inż. Robert Zander omówił sytuację gradacyjną tego owada na terenie RDLP w Zielonej Górze , a przedstawiciel ZOL z Wrocławia – mgr inż. Jarosław Góral na terenie RDLP Wrocław. W części terenowej spotkania dokonano lustracji terenowej w leśnictwie Czermin ,a po dokonaniu ścinki wybranego drzewa zademonstrowano uczestnikom spotkania sposób diagnozy stanu zaawansowania rozwoju osobniczego borecznika.


Ochrona lasu w nadleśnictwie

OCHRONA LASU

 

Ogólny stan zdrowotny oraz sanitarny lasu określa się jako dobry. Lasy nadleśnictwa położone są w strefie umiarkowanego zagrożenia przez czynniki chorobowe i szkodniki. Do czynników wpływających ujemnie na zdrowotność lasu należą emisje pyłów i gazów z pobliskiego Wrocławia.  Niektóre gatunki owadów powodują w naszych lasach istotne szkody. W ostatnich latach na terenie Nadleśnictwa Syców wzrosło zagrożenie ze strony chrabąszcza majowego i zwójki zieloneczki, zwłaszcza na terenie obrębu Rychtal. Pułapki ferromonowe na brudnice mniszkę wykładane są w celu prognozowania liczebności tego gatunku. Szkody w uprawach i młodnikach wyrządzane przez zwierzynę występują na terenie całego Nadleśnictwa z różnym nasileniem.

Szkody łowieckie wyrządzają głównie jelenie, sarny, daniele. W bieżącym roku szacuje się je na około 200 ha. W celu zabezpieczenia przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, uprawy są grodzone 2-metrową siatką. W 2012 r. ogrodzono powierzchnię ponad 100 ha upraw. Stosuje się również indywidualne zabezpieczanie chemiczne i mechaniczne upraw np. preparatem chemicznym E-mol zabezpieczono powierzchnię ok. 60 ha, natomiast pakułami ok. 40 ha.

 

„Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych" HCVF oraz „Ekosystemy Reprezentatywne'

W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC na terenie Nadleśnictwa Syców zostały wyznaczone lasy o wysokiej wartości. Obszary te są desygnowane jako „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce (HCVF)". Na obszarach tych działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Do kategorii: HCVF 1 – zaliczono lasy w rezerwatach przyrody oraz ostoje zagrożonych i ginących gatunków, HCVF 3 – ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy oraz siedliska priorytetowe,  HCVF 4 lasy wodochronne i glebochronne,  HCVF 6 – lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności: cmentarze, grodziska, parki po dworskie, pomniki przyrody, arboretum,  mogiły i miejsca pamięci narodowej. Zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki leśnej FSC w Polsce FSC-NSTD-FM-PL w ramach kryterium 6.4, wyznaczono ekosystemy reprezentatywne. Powierzchnie te nie będą objęte zabiegami gospodarczymi, poza niezbędnymi działaniami podnoszącymi walory przyrodnicze służącymi zachowaniu tych ekosystemów.

W  skład stref ochronnych i powierzchni ochronnych oraz „ekosystemów reprezentatywnych", wyznaczone zostały obszary rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, stref ochrony całorocznej  zwierząt, wybrane siedliska przyrodnicze   w stanie B i C, grunty pozostawione do naturalnej sukcesji, kępy ekologiczne, drzewostany zachowawcze i WDN, oraz miejsca występowania gatunków chronionych.