Gekennzeichneter Inhalt

Oferta łowiecka

Teren Arboretum im.Prof.Stefana Białoboka w Stradomi stanowi teren wyłączony z obwodów łowieckich na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/241/07 z dnia 29.11.2007 roku.

Zastosowanie znajdują tylko tzw.odstrzały redukcyjne.